увеличи снимката
Представителят на Брукер, д-р Jiri Sikola, подготвя апарата в лабораторията

От средата на януари в Лабораторията по молекулна спектроскопия към катедрата има нов апарат на фирмата Брукер, по-точно "три апарата в едно" - Инфрачервен спектрометър с Фурие трасформация (Brucker FT-IR Vertex 70), Раман спектрометър (Brucker RAM II) и Раман микроскоп (RamanScope). Апаратът е закупен по проект с ръководител доц. д-р Мария Стоянова, която е и заместник декан на Химическия факултет.